ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับ รพ. มหาสารคาม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร มมส

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับ รพ. มหาสารคาม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร มมส

โพสโดย

19 ก.ย. 62 | 599 view

18 กันยายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ลานห้องโถง ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287