ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศศาสตร์ มมส ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ครั้งที่ 4 รับทุนสนับสนุนการถ่ายทำรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

Example blog post alt

นิเทศศาสตร์ มมส ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ครั้งที่ 4 รับทุนสนับสนุนการถ่ายทำรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

โพสโดย

19 ก.ย. 62 | 307 view

นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ภาคีเครือข่ายสถาบันศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่น ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีทีมนิสิตเข้ารอบทั้งหมด 4 ทีมคือ 1. ทีม จีนูนฟิล์ม ชื่อเรื่อง where is my kean 2. ทีม Me R Rome studio เรื่อง หมู่กัน 3. ทีม ดูดสมองstudio เรื่อง Ten million 4. ทีม หก สี่ เอี่ยว เรื่อง Is Me พร้อมได้รับทุนสนับสนุนการถ่ายทำรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการผลิต


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287