ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรม Internet of things (IoT) for precision agriculture

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรม Internet of things (IoT) for precision agriculture

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 ก.ย. 62 | 241 view

4 กันยายน 2562 ศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอบรม "อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการเกษตรแม่นยำ Internet of things (IoT) for precision agriculture" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร . นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรม "อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการเกษตรแม่นยำ Internet of things (IoT) for precision agriculture" พร้อมกล่าวปิดการอบรม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543