ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญคณะฯ งานสงกรานต์ และรับฟังการถ่ายทอดนโยบายฯ ประจำปี 2561

Example blog post alt

ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญคณะฯ งานสงกรานต์ และรับฟังการถ่ายทอดนโยบายฯ ประจำปี 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 เม.ย. 61 | 305 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.19 – 12.00 น. ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

เวลา 07.19 น. : พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
เวลา 07.40 น. : ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเช้า
และรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 10.00 น. : รับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
เวลา 11.15 น. : งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูง
อายุ
เวลา 12.00 น. : รับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายด้วยชุดลายดอก หรือชุดม่อฮ่อม
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287