ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญคณะฯ งานสงกรานต์ และรับฟังการถ่ายทอดนโยบายฯ ประจำปี 2561

Example blog post alt

ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญคณะฯ งานสงกรานต์ และรับฟังการถ่ายทอดนโยบายฯ ประจำปี 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 เม.ย. 61 | 269 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.19 – 12.00 น. ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

เวลา 07.19 น. : พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
เวลา 07.40 น. : ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเช้า
และรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 10.00 น. : รับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
เวลา 11.15 น. : งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูง
อายุ
เวลา 12.00 น. : รับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ : 1. การแต่งกายด้วยชุดลายดอก หรือชุดม่อฮ่อม
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543