ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อาจารย์ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน และเป็นวิทยากร

Example blog post alt

อาจารย์ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน และเป็นวิทยากร

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

3 ก.ย. 62 | 904 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้าน Cyber Security ในการประชุมการจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524