ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / พิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

Example blog post alt

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 ก.ย. 62 | 678 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนิสิต นอกจากนี้ ยังจะได้ดำเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีมีจิตอาสา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีมีการขับร้องเพลงประสานเสียงบทเพลงพระคุณที่สาม รางวัลของครู โดยนิสิตคณะกรรมการรุ่นคณะวิทยาการสารสนเทศรุ่นที่ 22 และมีนิสิตเข้าร่วมมากกว่า 200 คน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524