ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562

Example blog post alt

ขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562

โพสโดย

28 ส.ค. 62 | 1220 view

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนิสิต ภายในงานนิสิตแต่กายด้วยชุดพิธีการ หรือชุดนิสิตเรียบร้อยร้อยกรณีไม่มีมีชุดพิธีการ สามารถตรวจสอบกำหนดการการจัดกิจกรรมดังเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908