ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แจ้งกำหนดการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

แจ้งกำหนดการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

22 ส.ค. 62 | 452 view


คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณฯ วงรอบ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง IT - 202 /IT - 203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ดังเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53