ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แจ้งกำหนดการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

แจ้งกำหนดการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

22 ส.ค. 62 | 448 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณฯ วงรอบ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง IT - 202 /IT - 203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ดังเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525