ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชแก่นิสิต

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชแก่นิสิต

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 ส.ค. 62 | 446 view

19 สิงหาคม 2562 เวลา คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวช ภายใต้โครงการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง IT – 506 Smart Classroom ภายในกิจกรรมมีนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมมากกว่า 30 คน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524