ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

19 ต.ค. 60 | 235 view

ด้วยสำนักงานเลขานุการ จะเข้าร่วมงานบุญกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเวลา 14.00 - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้

1) ยอดเงินทำบุญกฐินของคณะวิทยาการสารสนเทศ 12,999 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

2) คณะฯ ทำโรงทาน ขนมจีนน้ำยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานในช่วงเวลาดังกล่าว

งานสื่อสารองค์กร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543