ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส สัมภาษณ์ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รายใหม่

Example blog post alt

คณะไอที มมส สัมภาษณ์ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รายใหม่

โพสโดย

20 ส.ค. 62 | 578 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รายใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทั้งหมด 6 ภาควิชา จำนวนทั้งสิ้น 92 คน เมื่อวันศุกร์ที่วันที่ 16 สิงหาคม 2562


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287