ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส สัมภาษณ์ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รายใหม่

Example blog post alt

คณะไอที มมส สัมภาษณ์ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รายใหม่

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 ส.ค. 62 | 491 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รายใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทั้งหมด 6 ภาควิชา จำนวนทั้งสิ้น 92 คน เมื่อวันศุกร์ที่วันที่ 16 สิงหาคม 2562


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543