ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / “IT Freshy Night 2019 THE MAGICIANS WORLD” กิจกรรมบูรณาการความรู้สร้างเสริมประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิต

Example blog post alt

“IT Freshy Night 2019 THE MAGICIANS WORLD” กิจกรรมบูรณาการความรู้สร้างเสริมประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิต

โพสโดย

20 ส.ค. 62 | 472 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมประกวดดาวและเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายใต้ชื่องาน “IT Freshy Night 2019 THE MAGICIANS WORLD” เหนือกว่าโลกอนาคตคือทะลุพิภพโลกเวทย์มนตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากอาจารย์จุตุภูมิ จวนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กรมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน . การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมระหว่างนิสิตใหม่และรุ่นพี่ภายในคณะ และเป็นการส่งเสริมการฝึกประสบการการทำงานระหว่างนิสิตภายในคณะ เพื่อให้เกิดการบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและให้นิสิตสามารถนำความรู้จากวิชาเรียนมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสรรหาตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ในระดับคณะเพื่อเข้าร่วมการประกวดดาวและเดือนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในเวทีที่เหมาะสมอีกด้วย . โดยผู้ได้รางวัลชนะเลิศดาวคณะวิทยาการสารสนเทศได้แก่ นางสาวนันท์นภัส ประมวลสุข นิสิตจากสาขานิเทศศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศเดือนคระวิทยาการสารสนเทศได้แก่ นายณัฐชนน บุพศิริ นิสิตจากสาขานิเทศศาสตร์


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287