ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะไอที มมส ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน

Example blog post alt

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะไอที มมส ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 ส.ค. 62 | 697 view

สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร กล่าวต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี,อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง ,อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิตเป็นวิทยากรนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในสาขาวิชา นอกจากนี้ภายในงานมีการสาธิตการถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้โดรนแก่ผู้เข้าร่วมดูงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้บังคับควบคุมโดรนในเบื้องต้น


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543