ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะไอที มมส ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน

Example blog post alt

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะไอที มมส ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน

โพสโดย

20 ส.ค. 62 | 875 view

สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร กล่าวต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ ยังมี,อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง ,อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิตเป็นวิทยากรนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในสาขาวิชา นอกจากนี้ภายในงานมีการสาธิตการถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้โดรนแก่ผู้เข้าร่วมดูงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้บังคับควบคุมโดรนในเบื้องต้น


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287