ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

9 ส.ค. 62 | 413 view

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ เข้าร่วมกว่า 500 คน . ภายในกิจกรรมมีการกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ การกวาดขยะใบไม้ตามแนวถนนทุกสายภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543