ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส เข้าเสนอประเด็นการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

Example blog post alt

คณะไอที มมส เข้าเสนอประเด็นการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

8 ส.ค. 62 | 357 view

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพบ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเสนอประเด็นการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FDGS และให้บริการข้อมูลพื้นฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal ) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543