ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส เข้าเสนอประเด็นการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

Example blog post alt

คณะไอที มมส เข้าเสนอประเด็นการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

โพสโดย

8 ส.ค. 62 | 434 view

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพบ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเสนอประเด็นการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FDGS และให้บริการข้อมูลพื้นฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal ) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287