ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศการกู้ กยศ/กรอ ให้นิสิตใหม่ 62

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศการกู้ กยศ/กรอ ให้นิสิตใหม่ 62

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.ค. 62 | 617 view

งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการยื่นกู้ กยศและกรอ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายวิชิต ก้อนนาค ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543