ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศการกู้ กยศ/กรอ ให้นิสิตใหม่ 62

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศการกู้ กยศ/กรอ ให้นิสิตใหม่ 62

โพสโดย

23 ก.ค. 62 | 709 view

งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการยื่นกู้ กยศและกรอ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายวิชิต ก้อนนาค ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287