ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / หลักสูตร ป.เอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

Example blog post alt

หลักสูตร ป.เอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 ก.ค. 62 | 524 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรปริญญาเอก) วงรอบปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ จากคณะวิทยาศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินหลักสูตร . #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543