ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

Example blog post alt

หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 ก.ค. 62 | 347 view

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรปริญญาโท) วงรอบปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น , รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ จากคณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปา อารีราษฏร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินหลักสูตร . #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1510