ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 62 จำนวนมากกว่า 400 คน

Example blog post alt

คณะไอที มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 62 จำนวนมากกว่า 400 คน

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

15 ก.ค. 62 | 1193 view

13 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอดการศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการแนะนำคณะกรรมการประจำคณะ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงแนะนำคณะกรรมการประจำสโมสรนิสิตคณะฯ แก่นิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนมากกว่า 400 คน ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543