ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส รวม ผกก.ชื่อดัง เตรียมพร้อมหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตภาพยนตร์”

Example blog post alt

คณะไอที มมส รวม ผกก.ชื่อดัง เตรียมพร้อมหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตภาพยนตร์”

โพสโดย

11 ก.ค. 62 | 2502 view

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 09.00 -15.00 น. ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การผลิตภาพยนตร์” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปให้มีความรู้ และเสริมสร้างทักษะในการผลิตภาพยนตร์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการทางด้านภาพยนตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านงานวิชาการของหลักสูตรในอนาคต ซึ่งมีกำหนดเปิดอบรมในปีงบประมาณ 2563 ภายในการประชุมมีการหารือในประเด็นเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรที่จะเปิดสอน พร้อมทั้งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณธนิตย์ จิตนุกูล นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่ง ประเทศไทย ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ถนัดหนัง จำกัด ,คุณบัณฑิต ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ,คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาร่วมจัดทำหลักสูตร ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาดารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287