ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สาขา IT คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เตรียมความพร้อมให้น้อง สู่รั้วมหาวิทยาลัย

Example blog post alt

สาขา IT คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เตรียมความพร้อมให้น้อง สู่รั้วมหาวิทยาลัย

โพสโดย

11 ก.ค. 62 | 468 view

11 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อม ให้น้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ. ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในโครงการมีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมีการแนะแนววิชาเรียน การให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชาเรียน อาทิเช่น วิชา Algorithm and Problem Solving และ Computer Programming และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287