ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สาขา IT คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เตรียมความพร้อมให้น้อง สู่รั้วมหาวิทยาลัย

Example blog post alt

สาขา IT คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เตรียมความพร้อมให้น้อง สู่รั้วมหาวิทยาลัย

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 ก.ค. 62 | 390 view

11 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อม ให้น้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ. ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในโครงการมีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมีการแนะแนววิชาเรียน การให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชาเรียน อาทิเช่น วิชา Algorithm and Problem Solving และ Computer Programming และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543