ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส. ติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส. ติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

9 ก.ค. 62 | 419 view

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางติดตามประเมินผลการบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณผู้บริหาร คณะอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมต้อนรับ พร้อมอยู่รับฟังการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543