ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

9 ก.ค. 62 | 587 view

วันที่ 8​ กรกฎาคม​ 2562​ คณะวิทยาการสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21​ ณ​ ห้อง​ IT-506 Smart​ Classroom​ คณะวิทยาการสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์​ ดร.ประสาท​ เนืองเฉลิม​ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน​ คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ มาเป็นวิทยากร​ พร้อมทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร​ แก้วมั่น​ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวเปิดงาน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543