ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21

โพสโดย

9 ก.ค. 62 | 698 view

วันที่ 8​ กรกฎาคม​ 2562​ คณะวิทยาการสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21​ ณ​ ห้อง​ IT-506 Smart​ Classroom​ คณะวิทยาการสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์​ ดร.ประสาท​ เนืองเฉลิม​ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน​ คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ มาเป็นวิทยากร​ พร้อมทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร​ แก้วมั่น​ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวเปิดงาน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287