ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ไอที มมส จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

Example blog post alt

ไอที มมส จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 มิ.ย. 62 | 592 view

20 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) ณ ห้อง IT- 506 Smart Classroom การจัดโครงการในครั้งนี้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรนำกระบวนการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมรับกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) พร้อมทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น เป็นประธานในงานกล่าวเปิดงานโครงการ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543