ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / กิจกรรมอบรมการใช้งาน SCB Business Net เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

กิจกรรมอบรมการใช้งาน SCB Business Net เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

19 มิ.ย. 62 | 1141 view

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมการใช้งาน SCB Business Net บริการทางการเงินผ่านเครือข่าย Internet เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและบุคลากร ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง IT - 203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287