ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดประกวด EGAT ANIMATION 2019

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดประกวด EGAT ANIMATION 2019

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 มิ.ย. 62 | 568 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือการจัดการประกวด Animation ในโครงการ EGAT Animation Award 2019 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543