ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดประกวด EGAT ANIMATION 2019

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดประกวด EGAT ANIMATION 2019

โพสโดย

19 มิ.ย. 62 | 686 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือการจัดการประกวด Animation ในโครงการ EGAT Animation Award 2019 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287