ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารจาก INET

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารจาก INET

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

17 มิ.ย. 62 | 395 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารจากบริษัท อินเทอร์เน็ต แห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง IT – 203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะอาจารย์แต่ละภาควิชารอต้อนรับ ในการนี้ ทางด้านบริษัท อินเทอร์เน็ต แห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนพร้อมหารือร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ในประเด็นเรื่องการสร้างโอกาสด้านการฝึกสหกิจศึกษา และโอกาสการมีงานทำของนิสิตจบใหม่ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสร้างอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557