ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

Example blog post alt

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

17 มิ.ย. 62 | 474 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ในพิธีรับส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ชั้น 1 กลุ่มอาคารวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในพิธีมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543