ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

Example blog post alt

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่

โพสโดย

17 มิ.ย. 62 | 562 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ในพิธีรับส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ชั้น 1 กลุ่มอาคารวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในพิธีมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287