ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรมUmay+ MONEYFITNESS การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น

Example blog post alt

นิเทศฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรมUmay+ MONEYFITNESS การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

4 มิ.ย. 62 | 1405 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรมUmay+ MONEYFITNESS การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?” ซึ่งประกาศผลรางวัลไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดโดยบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อหนังสั้นภายใต้กรอบและกติกาที่ทางทีมงานกำหนด


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1510