ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Example blog post alt

คณะไอที มมส. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

21 พ.ค. 62 | 290 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และปรับแผนกลยุทธ์การบริหารคณะฯ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 โดยภายในโครงการมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 751