ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / International Conference on Applied Informatics and Technology

Example blog post alt

International Conference on Applied Informatics and Technology

โพสโดย

1 พ.ค. 62 | 2180 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Applied Informatics and Technology (ICAIT) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://icait.it.msu.ac.th/


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908