ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / International Conference on Applied Informatics and Technology

Example blog post alt

International Conference on Applied Informatics and Technology

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 พ.ค. 62 | 1354 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Applied Informatics and Technology (ICAIT) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://icait.it.msu.ac.th/


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 27 เม.ย. 62 | 125