ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 พ.ค. 62 | 591 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนออกสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณพิศินทร์ เริงนิรันดร์สถิต มาป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543