ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปี 2562

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปี 2562

โพสโดย

27 เม.ย. 62 | 398 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องบรรยาย IT - 204 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 . อัปเดตข่าวสารโดยกด #ติดตาม #seefirst #Like #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287