ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs

Example blog post alt

อบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs

โพสโดย

26 เม.ย. 62 | 519 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลกับประชาชนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ ห้อง smart classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 โดยภายในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287