ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs

Example blog post alt

อบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

26 เม.ย. 62 | 435 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลกับประชาชนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ ห้อง smart classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 โดยภายในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543