ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคนิคในการถ่ายภาพ

Example blog post alt

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคนิคในการถ่ายภาพ

โพสโดย

26 เม.ย. 62 | 394 view

วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จัดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการ เรื่อง อุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคนิคในการถ่ายภาพ เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายภาพ รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และพัฒนาความสามารถเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต โดยในการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ชัย จันทรัตน์ (พี่อ๋อ แอ็คชัน) มาเป็นวิทยากร


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287