ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้น และความคิดสร้างสรรค์

Example blog post alt

นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้น และความคิดสร้างสรรค์

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 เม.ย. 62 | 671 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้น และความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้อง IT-512 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตไปสู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ ตำแหน่ง Managing Director จากบริษัท wink wink production มาเป็นวิทยากร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543