ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour ชมภาพยนตร์ "Silk Reflection"

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour ชมภาพยนตร์ "Silk Reflection"

โพสโดย

11 เม.ย. 62 | 600 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาตร์ และภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาพร้อมชมภาพยนตร์ "Silk Reflection" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้สำนักงานนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และปลูกฝังให้นิสิตและนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมเสวนาพร้อมชมภาพยนตร์สารคดี "Silk Reflection" โดย Jim Thomson หนังสารคดีสร้างสรรค์ที่ร้อยเรื่องจากเหตุของความไม่รู้ ไม่เคยสัมผัส สะท้อนข้อสงสัย มุมมอง ความคิด ที่แตกต่างกันออกไปของบุคลากรหลายแผนกในบริษัท จิม ทอมป์สัน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287