ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour ชมภาพยนตร์ "Silk Reflection"

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour ชมภาพยนตร์ "Silk Reflection"

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 เม.ย. 62 | 520 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาตร์ และภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาพร้อมชมภาพยนตร์ "Silk Reflection" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้สำนักงานนายกรัฐมนตรี เพื่อขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และปลูกฝังให้นิสิตและนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมเสวนาพร้อมชมภาพยนตร์สารคดี "Silk Reflection" โดย Jim Thomson หนังสารคดีสร้างสรรค์ที่ร้อยเรื่องจากเหตุของความไม่รู้ ไม่เคยสัมผัส สะท้อนข้อสงสัย มุมมอง ความคิด ที่แตกต่างกันออกไปของบุคลากรหลายแผนกในบริษัท จิม ทอมป์สัน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543