ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตร่วมกิจกรรมระดมความคิด ในหัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...."

Example blog post alt

นิสิตร่วมกิจกรรมระดมความคิด ในหัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...."

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

21 มี.ค. 62 | 579 view

งานวิชาการร่วมกับงานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิตร่วมระดมความคิดพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...." ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยภายในกิจกรรมมีการแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มตามภาควิชาและสโมสร เพื่อนำกระบวนการให้นิสิตร่วมกันเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543