ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”

Example blog post alt

โครงการ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 มี.ค. 62 | 662 view

ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และแนะนำแนวปฏิบัติให้นิสิตในการเตรียมออกฝึกสหกิจศึกษา รวมทั้งการเตรียมพร้อมกับการทำงานในยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคือ คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Think Technology จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล อาจารย์นิเทศการฝึกสหกิจศึกษา บรรยายเรื่อง "แนวคิดของสหกิจศึกษา แนวปฏิบัติการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และประสบการณ์จากการจัดสหกิจศึกษาของภาควิชา" . #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525