ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญชวนนิสิตร่วมระดมความคิด

Example blog post alt

ขอเชิญชวนนิสิตร่วมระดมความคิด

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

18 มี.ค. 62 | 678 view

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิด ในหัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...."  จัดขึ้นโดยงานวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานพัฒนานิสิต  ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom  ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 13.00 - 16.00 น. 


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525