ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019

Example blog post alt

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

16 มี.ค. 62 | 1802 view

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)  ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival 2019) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562  ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งรางวัลที่ได้รับมีดังนี้
.
รางวัลที่ 1  หัวช้อ BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน (Handwritten Recognition) ชื่อเรื่อง การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ โดย นายจตุพล โคตรโสภา และนางสาวมาริสา จำนงศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รพีพร ช่ำชอง
.
รางวัลที่ 3 หัวข้อ BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน (Handwritten Recognition) ชื่อเรื่อง การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ
โดย นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐและนายชวิศ ช่ำชอง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
.
รางวัลชมเชย หัวข้อโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อเรื่องแอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์
โดย นายสุพจน์ คตภูธร และนายเธนศ ชุ่มใจ   อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พชระ พฤกษะศรี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525