ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

Example blog post alt

ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

โพสโดย

11 มี.ค. 62 | 1232 view

ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤา สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด วัน เวลา และกำหนดการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ตามเอกสารที่มานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908