ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

Example blog post alt

ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

โพสโดย

11 มี.ค. 62 | 562 view

ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤา สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด วัน เวลา และกำหนดการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ตามเอกสารที่มานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53