ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

28 ก.พ. 62 | 494 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยงานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อให้นิสิตได้ดำเนินโครงการโดยนำความรู้เรียนมาบุรราการเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543