ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดม่านการละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17

Example blog post alt

เปิดม่านการละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

28 ก.พ. 62 | 796 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการละครประจำปีสาขานิเทศศาสตร์ขึ้น ในชื่อ "เปิดม่านการละครครั้งที่ 17" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตผ่านกระบวนการสร้างละครเวที ณ ลานศิลปและวัฒนธรรมกลางแจ้ง (เล้าไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อังคณา  พรมรักษา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กรเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เปิดม่านการละครนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17 นี้ได้มีการหยิบนำเอาละครเวทีในอดีตของภาควิชานิเทศศาสตร์กลับมาแสดงอีกครั้ง โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งในปีนี้มีทั้งหมด 4 เรื่องคือเรื่องมานีมานะ   เรื่องThe old spy สายลับจับรัก เรื่องนางสาวโคมเขียว  เรื่องหน้ากาก   พร้อมกับเป็นการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของนิเทศศาสตร์คือเรื่องศรีทันดร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543