ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2562 ”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2562 ”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 ก.พ. 62 | 458 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2562 ” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีคุณอุทัย หามนตรี ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นวิทยากร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543