ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการให้คำปรึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการให้คำปรึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 ก.พ. 62 | 722 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการให้คำปรึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ กรณีศึกษาการให้คำปรึกษานิสิต และช่องทางบริการช่วยเหลือนิสิต และพฤติกรรมวัยรุ่น โดยมี แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล จิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง IT-507 คณะวิทยาการสารนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543