ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

20 ก.พ. 62 | 418 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ออกร้าน บริการวิชาการ และแสดงผลงาน เนื่องในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ บูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543