ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด

โพสโดย

20 ก.พ. 62 | 503 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ออกร้าน บริการวิชาการ และแสดงผลงาน เนื่องในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ บูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287