ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2562

Example blog post alt

รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

5 ก.พ. 62 | 635 view

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม     ไม่ต่ำกว่า 2.25 ณ วันที่สมัคร

2. มีผลงานด้านกิจกรรมนิสิต ทั้งภายในและภายนอกเป็นที่ประจักษ์

3. เป็นผู้นำองค์กรนิสิตหรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง

4. ไม่เคยรับทุนหรืออยู่ระหว่างรับทุนอื่นๆ ในปีการศึกษา 2561 (ยกเว้น ทุน กยศ. หรือ กรอ.)

5. เป็นนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษวินัยนิสิต    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2561


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

-  ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 12ก.พ. 2562

-  ยื่นใบสมัครได้ที่งานทุนและแนะแนวการศึกษา ชั้น 1 กองกิจการนิสิต   อาคารพัฒนานิสิต ตามวันเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO 11-30 พฤศจิกายน 2565

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 15 พ.ย. 65 | 29