ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณบดีไอที มมส ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพ

Example blog post alt

คณบดีไอที มมส ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพ

โพสโดย

29 ม.ค. 62 | 881 view

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะวิทยาการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดีมากต่อเนื่องกัน 3 ปี


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287