ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โพสโดย

15 ม.ค. 62 | 752 view

วันที่ 15 มกราคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ให้ผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน ณ ลานชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 50,800 ซีซี


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287