ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

15 ม.ค. 62 | 679 view

วันที่ 15 มกราคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ให้ผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน ณ ลานชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 50,800 ซีซี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543